Frank de Wit Bouw Management   Tel. 06 53 657 659

Zijderlaan BV

Gerealiseerde en in uitvoering zijnde projecten |2012 - 2014

 

Omschrijving

distributiecentrum

Opdrachtgever

Zijderlaan

Locatie

Puttershoek

Architect

Roos & Ros

Bouwmaatschappij

De Vries en Verburg

Transportonderneming Zijderlaan BV heeft op het terrein van de Suiker Unie in Puttershoek een nieuw Distributiecentrum gebouwd ten behoeve van opslag en transport van specialiteiten van de Suiker Unie. Het pand is in augustus 2014 in gebruik genomen.

 

Om zo "lean" mogelijk te transporteren is ervoor gekozen om op het terrein van de Suiker Unie een distributiecentrum te vestigen. Zijderlaan BV is de belangrijkste transportonderneming voor de Suiker Unie en samen is voor deze nieuwbouw gekozen. De grond onder het gebouw blijft eigendom van de Suiker Unie terwijl het pand zelf eigendom is van Zijderlaan BV.

Om het geheel te realiseren is de logistiek adviseur Dual Logistics in de arm genomen. Dual Logistics heeft een logistiek ontwerp en advies uit kunnen brengen die het mogelijk maakte om op een smalle strook direct bij de entree van het terrein van de Suiker Unie de nieuwbouw te positioneren. De logistieke invulling is bijna geheel geautomatiseerd. Voor verdere informatie verwijzen wij naar de website www.duallogistics.nl

FWBM heeft Zijderlaan BV bijgestaan bij het vergunningentraject en met bouwkundig advies op hoofdlijn. Het vergunningentraject betrof enerzijds de reguliere bouwvergunning (tegenwoordig onder de WABO gevat) en de zogenaamde Watervergunning. Deze laatste wordt door het Waterschap afgegeven en is gehouden aan zeer strenge eisen. Doordat de nieuwbouw in de nabijheid van de tweede waterkering moest worden gepositioneerd was die watervergunning vereist. Met de watervergunning is het dijklichaam voor de komende honderd jaar gegarandeerd.

De WABO vereiste bijzondere aandacht doordat er gekozen is voor brandpreventie met zuurstofverlaging. Suikerproducten zijn vanzelfsprekend gevoelig voor water waardoor een sprinklerinstallatie niet wenselijk was. Een installatie die het zuurstofpercentage verlaagt van 21% naar 16% heeft tot gevolg dat vuur zich niet kan voortplanten en zelfs uitdooft. Om dat te kunnen realiseren moest zeer gasdicht gebouwd worden. Dat gaf extra en interessante bouwkundige uitdagingen. Door een goede en intensieve samenwerking tussen de verschillende partijen is er een zeer functioneel gebouw gerealiseerd.

 

naar alle projecten

© 2015 Frank de Wit Bouwmanagement.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Akkoord met verzenden